13

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
4085

1. วางแผนการขอคืนภาษี
2. บริการวางแผนภาษี
3. พร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านภาษีทันทีที่คุณต้องการ

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ