11

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
3712

1.การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4. การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
5. การขออนุมัติ BOI
6. บริการจดทะเบียนอื่นๆ

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ