13

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
2334


ชาวต่างชาติหลายคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน อาจสนใจใช้สิทธิประโยชน์นี้

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ