13

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
1877

ให้บริการ outsource สนับสนุนงานบริหารสำนักงานทุกประเภท

1. Cashier processing ( รับบิล, ออกเช็ค, สั่งจ่ายแก่ซัพพลายเออร์, รวมรวมบิล ฯลฯ)
2. การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 1 ปี
3. การติดต่องานธนาคาร การสื่อสาร และประสานงาน

4. การส่งเอกสาร
(แมสเซ็นเจอร์, คูเรียร์ฯลฯ)
5. การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
6. งานอื่นๆ ตามสั่ง

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ