11

มี.ค. 2557

หมวด: บริการ
เขียนโดย Super User
3225

1. บริการทำบัญชีรายเดือนที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยนักบัญชีระดับคุณภาพ
2. ออกแบบระบบบัญชีที่ดี และได้มาตรฐานตามระบบควบคุมบัญชีภายในองค์กรและกฎหมาย

3. ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาในการจัดเตรียมรายงานทางการเงิน, การจัดการรายงาน และ การจัดการการนำเสนองาน
4. บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร
5. การตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกองค์กร
6. การจัดทำเงินเดือน

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ