เตรียมความพร้อมสู่ AEC รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บริการที่ปรึกษาและตรวจสอบ BOI และบริการจดทะเบียนอื่นๆ

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

รับวางแผนภาษีอากร เตรียมความพร้อมเพื่อขอคืนภาษีอากร พร้อมให้บริการรับปรึกษาปัญหาภาษีอากรทันทีที่ท่านต้องการ

เลขานุการสำนักงาน

เลขานุการสำนักงาน

ให้บริการส่งเสริมการบริหารสำนักงานทุกชนิด,ขอและต่ออายุใบอนุญาติทำงานและวีซ่า,ขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งรายงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมทีสุดแก่ท่าน

12

มี.ค. 2557

เขียนโดย Super User
1761

SSE TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD.
บริการ : วางแผนภาษี, ประกันสังคม, งบการเงินประจำปี

TEXAS THAI SOURCING CO., LTD.
บริการ : การเงิน, รายงานเงินเดือน, วางแผนภาษี, งานบัญชีทั่วไป, ประกันสังคม

EURO ASIA MANUFACTURING CO., LTD.
บริการ : 
งานบัญชีทั่วไป,งบการเงิน

GXS LTD.
บริการ :  การเงิน, รายงานเงินเดือน, วางแผนภาษี, งานบัญชีทั่วไป, ประกันสังคม

SIAM MEDIA CENTER CO., LTD.
บริการ : วางแผนภาษี, ประกันสังคม, งบการเงินประจำปี

SPACARE (THAILAND) CO., LTD.
บริการ : การเงิน, รายงานเงินเดือน, วางแผนภาษี, งานบัญชีทั่วไป, ประกันสังคม

BENJAMARD CUISINE CO.,LTD. (SWENSENS FRANCHISE)
บริการ : วางแผนภาษี, ประกันสังคม, รายงานเงินเดือน, งบการเงินประจำไตรมาส

ICE CREAM LOVERS CO.,LTD.(SWENSENS FRANCHISE)
บริการ : วางแผนภาษี, ประกันสังคม, รายงานเงินเดือน, งบการเงินประจำไตรมาส

(*รายชื่อลูกค้าที่แสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่ง*)

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

แฟนเพจ