11

มี.ค. 2557

เขียนโดย Super User
5036

ให้บริการ outsource สนับสนุนงานบริหารสำนักงานทุกประเภท

1. Cashier processing ( รับบิล, ออกเช็ค, สั่งจ่ายแก่ซัพพลายเออร์, รวมรวมบิล ฯลฯ)
2. การขอและการต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า 1 ปี
3. การติดต่องานธนาคาร การสื่อสาร และประสานงาน

4. การส่งเอกสาร
(แมสเซ็นเจอร์, คูเรียร์ฯลฯ)
5. การจองตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
6. งานอื่นๆ ตามสั่ง