เตรียมความพร้อมสู่ AEC รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บริการที่ปรึกษาและตรวจสอบ BOI และบริการจดทะเบียนอื่นๆ

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

รับวางแผนภาษีอากร เตรียมความพร้อมเพื่อขอคืนภาษีอากร พร้อมให้บริการรับปรึกษาปัญหาภาษีอากรทันทีที่ท่านต้องการ

เลขานุการสำนักงาน

เลขานุการสำนักงาน

ให้บริการส่งเสริมการบริหารสำนักงานทุกชนิด,ขอและต่ออายุใบอนุญาติทำงานและวีซ่า,ขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งรายงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมทีสุดแก่ท่าน

1. วางแผนการขอคืนภาษี
2. บริการวางแผนภาษี
3. พร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านภาษีทันทีที่คุณต้องการ

บทความล่าสุด

ศัพท์บัญชีควรรู้

ศัพท์บัญชีควรรู้

Super User (บทความ) 2557-03-25 06:45:47

คำศัพท์บัญชีเบื้องต้นที่ควรรู้ 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ต้องทำบัญชีหรือไม่?

บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ต้องทำบัญชีหรือไม่?

Super User (บทความ) 2557-04-30 04:42:52

บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

Super User (บทความ) 2557-05-02 02:57:34

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51

ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51

Super User (บทความ) 2557-05-02 03:20:37

          ราว 25 ปีก่อน ประเทศไทยได้เริ่มเปลี่ยนวิธีชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมที่ชำระปีละ 1 ครั้ง มาเป็นการชำระ 2 ครั้ง โดยยื่นเสียภาษีกลางปีกึ่งหนึ่งก่อน (ใช้แบบ...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

 

Facebook Page