เตรียมความพร้อมสู่ AEC รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, บริการที่ปรึกษาและตรวจสอบ BOI และบริการจดทะเบียนอื่นๆ

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

รับวางแผนภาษีอากร เตรียมความพร้อมเพื่อขอคืนภาษีอากร พร้อมให้บริการรับปรึกษาปัญหาภาษีอากรทันทีที่ท่านต้องการ

เลขานุการสำนักงาน

เลขานุการสำนักงาน

ให้บริการส่งเสริมการบริหารสำนักงานทุกชนิด,ขอและต่ออายุใบอนุญาติทำงานและวีซ่า,ขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีบริษัท

รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี เพื่อส่งรายงานแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบ และ จัดทำระบบบัญชีที่ดีและเหมาะสมทีสุดแก่ท่าน

 NO.  Detail  Download
1. Accounting T Form download box
2. Cash book download box
3. Certificate instead of a receipt download box
4. Credit note Tax invoice download box
5. Credit note download box
6. Debit note Tax invoice download box
7. Debit note download box
8. Invoice Tax invoice download box
9. Invoice download box
10. Journal Payment download box
11. Journal Reacceptance download box
12. Journal Received download box
13. Journal Returned download box
14. Journal download box
15. Ledger Balance download box
16. Order download box
17. Purchase Journal download box
18. Purchase Tax Report download box
19. Receipt Tax Invoice download box
20. Receipt download box
21. Sale Journal download box
22. Sale Tax Report download box
23. Tax Invoice download box
24. Trial Balance Sheet and Statement download box
25. Working paper  download box
        Download all file  download green 

บทความล่าสุด

ศัพท์บัญชีควรรู้

ศัพท์บัญชีควรรู้

Super User (บทความ) 2557-03-25 06:45:47

คำศัพท์บัญชีเบื้องต้นที่ควรรู้ 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ต้องทำบัญชีหรือไม่?

บุคคลธรรมดา/ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน ต้องทำบัญชีหรือไม่?

Super User (บทความ) 2557-04-30 04:42:52

บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยหรือไม่

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

Super User (บทความ) 2557-05-02 02:57:34

ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในงบการเงิน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51

ประมาณการ ภาษีครึ่งปี ภงด.51

Super User (บทความ) 2557-05-02 03:20:37

          ราว 25 ปีก่อน ประเทศไทยได้เริ่มเปลี่ยนวิธีชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล จากเดิมที่ชำระปีละ 1 ครั้ง มาเป็นการชำระ 2 ครั้ง โดยยื่นเสียภาษีกลางปีกึ่งหนึ่งก่อน (ใช้แบบ...

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

ค่าบริการ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  บาท

การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

  บาท

การขอวีซ่า (One Year Visa,All Visa)

  บาท

บริการรับทำบัญชี

  บาท

ทนายความและกฏหมาย, เครื่องหมายการค้า, ขอรับการส่งเสริมการลงทุน, ขอใบอนุญาตอื่นๆ

  บาท

การขอถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

  บาท

 

Facebook Page